Privacy wet

Op de website van HCV wordt vermeld:


Tijdens uw bezoek aan een evenement van HCV kunnen er sfeerbeelden worden genomen. Wie bezwaar heeft om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden meldt dit onmiddellijk aan de fotograaf van HCV, Neirynck Eddy. Mocht iemand tegen zijn/haar wil toch herkenbaar zijn op één van de sfeerbeelden, dan meldt de betrokkene dit via mail aan de webmeester, die het beeld onmiddellijk van het medium zal verwijderen.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wet GDPR van kracht.
Die GDPR bepaalt welke doeleinden de verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen. De doeleinden die je als organisatie vooropstelt, moeten daar dus in passen. 
Deze wet voorziet eveneens dat er een privacyverklaring wordt uitgewerkt: 

Welke gegevens worden verwerkt? 
Waar krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens? 
Waarom worden de gegevens bewaard? 
Wie verwerkt in je organisatie gegevens? 
Wie krijgt de gegevens? 
Wat wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard? 
Hoe worden gegevens beveiligd?
Hoe faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen? 

Hieronder vind je hoe de Hey Center Vrienden vzw (HCV) deze privacyverklaring invult.
In deze privacyverklaring willen we transparante informatie verstrekken over de gegevens die we verzamelen.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
HCV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Als HCV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier vermeld op de website: https://www.heycentervrienden.be of info@heycentervrienden.be
HCV beroept zich op de overeenkomst en de toestemming om persoonsgegevens te verwerken.

De overeenkomst:
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. 

De toestemming:
Er is toestemming van de betreffende persoon nodig om persoonsgegevens, waar vanuit wettelijk standpunt of de overeenkomst geen nood aan is, te verwerken voor bepaalde doelen.

De privacyverklaring van HCV staat duidelijk vermeld op de website van HCV.
Bij een tweede deelname aan een activiteit van HCV wordt er automatisch aangenomen dat betrokkene op de hoogte is van deze privacyverklaring en ermee akkoord gaat. 
Dit houdt tevens in dat je ermee instemt dat HCV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy verklaring.

Wanneer worden de gegevens verwerkt
 • Wanneer een persoon geïnformeerd wil worden over de activiteiten van HCV.
 • Wanneer een persoon deel wil nemen aan de activiteiten van HCV.
 • Wanneer een persoon zelf contact met HCV opneemt . 
 • Wanneer een persoon heeft deelgenomen aan een activiteit van HCV.

Welke gegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens die bij inschrijving op een activiteit door de betrokkene worden verstrekt:
 • naam: voornaam en familienaam
 • e-mail: voor aanschrijving 
 • Lid sedert: start lidmaatschap
 • aankruisen indien bezwaar tegen het herkenbaar zijn op sfeerbeelden

Waar krijgt de HCV de gegevens
 • De gegevens worden verzameld door het invullen van een eventuele aanwezigheidslijst bij het betreden van het lokaal waar de activiteit plaatsvindt.

Waarom worden de gegevens bewaard
 • Om leden te verwittigen over aankomende of wijzigende activiteiten

Wie heeft toegang tot en verwerkt gegevens in de HCV 
 • Persoonsgegevens zijn enkel voor de voorzitter en de penningmeester toegankelijk en bewerkbaar.
 • Persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld enkel mits toelating van de betreffende persoon.

Aanpassen van persoonsgegevens
Mogelijke acties:
De betrokkene kan zijn contactgegevens steeds laten aanpassen: o.a. wegens verhuis, wegens wijziging telefoonnummer of mailadres. De betrokkene kan zich steeds laten uitschrijven op de ledenlijst.
Werkwijze:
De vraag tot aanpassen van persoonsgegevens kan mondeling op een activiteit of via mail gericht aan info@heycentervrienden.be

Veilig bewaren van persoonsgegevens 
Hoe persoonsgegevens bijhouden:
 • De persoonsgegevens worden bewaard op de computer van de penningmeester.

 Blijvend bijhouden van persoonsgegevens om:
 • bij herinschrijving niet alle gegevens opnieuw te moeten invoeren 
 • bij uitschrijving die persoon niet meer per abuis aan te schrijven 

Gehanteerde veiligheidscriteria:
 • in mailverkeer worden de geadresseerden enkel in het adresvak "blinde kopie" (BCC) vermeld.
 • persoonsgegevens zijn enkel door de voorzitter en de penningmeester raadpleegbaar en aanpasbaar.
 • mochten er onverhoopt en buiten onze wil om toch gegevens lekken, dan lichten wij de betrokken(en) hierover in en - indien relevant - ook de Gegevens-beschermingsautoriteit.

Bewaring
 • De elektronische data worden tien jaar bijgehouden. Dit laat ons toe om een statistiek bij te houden over het verloop van het ledenaantal.
 • Tevens kunt u actief vragen om deze gegevens te schrappen. Dit kan door een mail te sturen naar: info@heycentervrienden.be

Sfeerbeelden 
 • Deelnemers aan een activiteit van HCV kunnen aan onze fotograaf, Neirynck Eddy, aangeven dat ze bezwaar hebben om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden.

 • Op de website van HCV wordt vermeld:

“Tijdens uw bezoek aan een evenement van HCV kunnen er sfeerbeelden worden genomen. Wie bezwaar heeft om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden meldt dit onmiddellijk aan de fotograaf van HCV, Neirynck Eddy. Mocht iemand tegen zijn/haar wil toch herkenbaar zijn op één van de sfeerbeelden, dan meldt de betrokkene dit via mail aan de webmeester, die het beeld onmiddellijk van het medium zal verwijderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
Het gebruik van cookies.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de website: https://www.heycentervrienden.be